X, Y, Z – Tři generace a jejich vlivy

Generace x, y, z

Vyznáte se v současném rozdělení generací na X, Y, Z a umíte na ně správně cílit? Že ne? V mnoha společnostech narazíte na ty, kteří jsou experty na generační rozdělení dle písmen X, Y, Z nebo také mileniálů, iGenerace apod. a považují znaky odlišující jednotlivé generace za stěžejní bod při určování cílové skupiny a plánování komunikace směrem k danému zákazníkovi. Setkáte se však i s názory, které tato rozdělení odsuzují. Ať už si vyberete jakoukoli cestu, je dobré mít povědomí o současném dělení společnosti dle generací se stejnými specifickými znaky. Může vám to totiž hodně pomoci ve výsledné komunikaci. Existují produkty nebo služby, které mají jen málo jednotných znaků cílové skupiny a výše uvedená tři písmenka mohou znamenat trefu do černého při vytváření marketingové strategie.

 

Na začátku si pojďme zmínit, co přesně rozdělení na X, Y, Z znamená a jak se jednotlivé generace liší.

 

Generace X: Zajímám se o ekonomiku, podnikání a aktuální politické dění.

Tato generace zahrnuje lidi narozené v období 60. až 80. let 20. století. Zpravidla je pro ně důležité stabilní zaměstnání a jsou loajálními zaměstnanci. Lidé spadající do generace X vyrůstali v době, kdy na našem území vládl komunismus a po jeho pádu nastalo v jejich životech a ve světě okolo velmi mnoho změn. Velký vliv na tuto generaci měl celkový rozpad masové popkultury, který měl za následek mj. zvýšení sebevědomí a touhu dosáhnout něčeho výjimečného. Současnou generaci X tak v dnešní době spatříme například ve vedení nových politických stran, z čehož můžeme usuzovat zájem o aktuální dění ve společnosti a jistou touhu něco změnit a zkrátka “být u toho”. Generaci X dále charakterizují výrazové postoje a hodnoty, které celoživotně zastávají.

 

Generace Y: Cestuji, sbírám informace a potkávám se s lidmi.

Generace Y sestává z dnešních dvacátníků a třicátníků a vyznačuje se zejména svobodným a otevřeným myšlením. Lidé z generace Y jsou flexibilní a mají určité podobné životní hodnoty, které rádi navzájem sdílí. Vzhledem k tomu, že lidé z generace Y vyrůstali v době rozkvětu 90. let minulého století, je pro ně již velmi blízká moderní komunikace a svůj život si zpravidla nedokáží představit bez internetu nebo mobilního telefonu. Dalším charakterizujícím symbolem generace Y je volnost. Možnost pracovat odkudkoli, cestovat po světě a využít veškerých dostupných možností, které současný svět nabízí a zároveň se neomezovat, to jsou typické znaky generace Y. Jakkoli se to může zdát rozporuplné s ostatními rysy, je pro generaci Y velmi důležité mít čas na sebe a své blízké a stále více se objevuje i uchýlení se k tradičním hodnotám, tedy manželství a založení rodiny.

 

Generace Z: Poslouchám dobrou hudbu, rád/a sdílím své postoje s přáteli a věřím v sám/sama sebe.

Jedná se o dnešní teenagery až dvacátníky. Dokáží plně využívat stále se rozvíjející virtuální svět okolo a důležité záležitosti zvládají vyřešit pomocí pár kliků. Ač to firmy a média neměly až tak úplně v plánu, je generace Z velmi soustředěná a sebevědomá. Víra v sebe sama pak pochází zřejmě z okolí, jež tuto generaci definuje. Internet, multikulturalismus, ztráta jistot a rozpad určitých hodnot, které předchozí generace drží pohromadě, pravděpodobně stojí za tím, že se lidé z generace Z obrací více sami k sobě. Individualismus následně dosahuje nových rozměrů s touhou až posedlostí po vlastních zkušenostech. Generace Z dospívá až příliš rychle a jako živý organismus vytváří nový svět kolem sebe, který předchozí generace nemohou ani v největší snaze předstihnout. Právě díky dynamice, s jakou tato sebevědomá generace proplouvá světem, nevyznává nijak zvlášť víru v tradice a žije hlavně přítomností.

 

Podobnosti a návaznosti jednotlivých generací

Každou generaci jsme si již krátce představili a je důležité dokázat na ně pohlížet s jistým odstupem. Pohlédneme-li v přítomném okamžiku na každou z nich, je patrné, že jedna bez druhé by nebyla taková, jaká je právě teď. Ano, generace Z se formulovala z generace Y a ta z generace X. Zároveň však můžeme z chování generace Z vyčíst patrné příčiny chování a jednání generace X. Zatímco současná generace X vyrostla v době, kdy zastávaly první místo rodinné hodnoty, u generace Y se dere na první příčky svoboda, u generace Z není nic neobvyklého pocházet z rozvedeného manželství a věřit tak více v sám/sama sebe. Otázkou je, jak si například status rodiny povede dále. Vrátí se generace Z nebo nově nastupující generace označovaná Alfa (lidé narozeni od roku 2010) k původně uznávaných hodnotám? Na mysl se nám vkrádají i další otázky, např. je generace X také ovlivněna generací Z nebo jde pouze o časovou osu přirozeně se měnících stádií a hodnot dle chronologického vývoje? Člověk se často setkává s názory, které nějakým způsobem degradují vždy tu mladší generaci. Zpravidla je to dáno tím, že lidé starší jsou považování či se sami považují za zkušenější. Avšak generace Z je mnohem více otevřena novým možnostem a je schopna a ochotna pojmout mnohem větší kvantum signálů okolního světa, které dovede bez problému okamžitě zpracovat. Generace X a Y jsou pak do jisté míry inspirovány generací Z a to se projevuje v jejich jednání a chování.

 

Vybíráte-li médium pro komunikaci směrem k zákazníkovi, mohly by vám pomoci následující body:

  • Generace X sleduje v televizi předem vybrané stabilní kanály a ostatní ignoruje, kdežto Y a Z není tolik zaměřena na sledování konkrétního kanálu. TV je spolehlivý kanál, kde stále oslovíte všechny.
  • Rádio stále poslouchají všichni, jen se liší čas a místo posluchačů.
  • Tisk zajímá generace X a Y, kteří stále rádi čtou. Generace Z chce více prožívat sama.
  • Internetové prostředí je nejbližší generaci Z. Generace Y je v těsném závěsu.

 

Podle nás v FCC je rozhodně na místě brát zřetel na různé proměnné charakterizující jednotlivé generace. Výsledná komunikace získává díky generačnímu cílení ten správný styl, který firma potřebuje k oslovení svých potenciálních zákazníků. A všichni jsme plni očekávání, co nám přinese generace Z v době, kdy bude sestávat z třicátníku a čtyřicátníků jako současná X.