Přinášíme pohled „zvenku“.

Pomáháme růst prostřednictvím nalezení příležitostí pro rozvoj a zvýšení výkonu Vaší firmy.

Naším cílem je pomoci firmám růst prostřednictvím identifikace příležitostí v rámci odvětví při současném respektování všech regulativních omezení a bariér. Připravujeme strategické řešení na míru pro danou firmu při využití best practice firmy a trhu, zachováváme nastavené hodnoty firmy, analyzujeme současný stav a příležitosti pro rozvoj společnosti, ze kterého vycházíme a přinášíme koncepci strategického řešení pro zvýšení výkonu a zisku v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu.

Přinášíme komplexní analýzy a návrhy řešení vedoucí k oživení firmy napříč všemi odděleními s cílem dosáhnout pozitivních dopadů do hospodářského výsledku firmy prostřednictvím:

  • Distribučních strategií a distribučního mixu
  • Produktových strategií a produktového mixu
  • Portfolio management strategií
  • Ucelené marketingové komunikace uvnitř firmy a směrem ke klientovi
  • Navržení organizačních změn pro efektivní řízení firmy
STRATEGIE & STRATEGICKÝ MANAGEMENT

“Dokážeme pomoci nalézt příležitosti a řešení, které mohou být lidem „uvnitř“ firmy zastřené. Přinášíme návrhy a řešení s odstupem a profesionálním způsobem. Vidíme, co může být skryto. Pomáháme vylepšit zažité procesy, nalézáme nová řešení a implementujeme je v rámci firmy. Koordinujeme veškeré aktivity a vedeme je k efektivitě a následně vyhodnocujeme. Oživení firmy přinášíme pro klienty ze všech odvětví a všech velikostí firem.”

Nenašli jste co jste potřebovali?

Každý klient je jedinečný

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem či požadavkem.

,,Spoločnosť First Choice Consulting s.r.o. sme si najali najmä kvôli ich skúsenostiam a výborným výsledkom v oblasti Due diligence. Ocenili sme hlavne schopnosť analytického a logického myslenia, efektívneho a štruktúrovaného určenia využiteľných informácií a prístupu ku predloženým informáciám, celkový nadhľad, profesionálne spracovanie a návrhy riešení.”
Ing. Peter Prokopčák, Generálny riaditel‘, Business corp. s.r.o.
 
,,Kľúčovou úlohou bola príprava a realizácia projektu majetkového vstupu Slovenskej pošty, a.s. do Poisťovni Poštovej banky, a.s. a súčasne navrhnutie a nastavenie obchodného modelu. Tieto ciele sa nám podarilo úspešne zvládnuť a dosiahnuť všetky naplánované míľniky. Na spolupráci oceňujem hlavne inovatívny, kreatívny a profesionálny prístup a schopnosť využiť nové príležitosti.”
Ing. Róbert Gálik, MBA, Podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky, Slovenská pošta a.s.
 
,,Jsme odborníci na zubní péči a stejně jako ve stomatologii klient vyhledává odborníka, tak i my jsme poptali odborníky v oblasti marketingové komunikace. Díky komunikaci značky U SMILE je zvýšeno povědomí o značce na trhu. Za období spolupráce narostl počet našich klientů, nastavili jsme a zvýšili jsme týmovou spolupráci a v neposlední řadě se zvýšilo povědomí o nás.”
MUDr. David Urie, majitel a vedoucí lékař U SMILE
 
,,Firmu First Choice Consulting s.r.o. a její zaměstnance mohu vřele doporučit, protože jsou to odborníci a své práci opravdu rozumí a zároveň jsou velmi komunikativní a lidští. Díky spolupráci s nimi tak máme čas na nové zakázky, které nám neustále přichází. Opravdu se vyplatí investovat, vrátí se vám to dvojnásobně.”
Zdeněk Fidler, majitel a jednatel PLOT-TEAM s.r.o.