Lidé s vlastní zodpovědností za projekty jsou pro firmu přínosem

Rozhovor Šárka Měřičková

říká Šárka Měřičková, PR specialista

 

Již jsme vám představili dvě dámy ve vedení FCC. Aby vše správně fungovalo a našim klientům byl dodáván ten nejlepší a hlavně kompletní servis, zahrnuje náš tým několik specialistů. Jedním z nich je Šárka, která se stará o veškeré PR aktivity. Šárka postupem času a díky získaným zkušenostem přesedlala z obecné roviny marketingu na zaměření v oblasti PR. Jak vnímá svou profesní dráhu a co považuje za důležité v profesním a osobním životě nám sdělila v našem rozhovoru.

 

Co se Vám líbí na práci v oboru marketing a management?

Má profesní cesta v oboru marketing začala již před mnoha lety volbou studia na vysoké škole. Po několika part time pracovních zkušenostech při škole v různých firmách se postupem času ukázalo, že je mi z této oblasti bližší zaměření na PR, čemuž od té doby směřuji veškeré své profesní aktivity. Díky rozmanitosti klientů firmy FCC, ale i samotných oborů marketing a management, mám možnost neustálého objevování nových možností a využívání nových příležitostí. Díky všemu výše uvedenému je pro mě práce nejen zaměstnáním, ale hlavně mým koníčkem a potěšením.

 

Proč jste se rozhodla pracovat ve spolupráci s FCC?

Díky skvělému týmu, se kterým mě pojí nejen pracovní rovina, ale s některými lidmi zejména dlouholeté přátelství, znám velmi dobře své kolegy a mám možnost cítit se jako člověk na svém správném místě. Oceňuji zejména vlastní zodpovědnost na projektech v rámci firmy i ve spolupráci s našimi klienty. Díky několika zkušenostem z korporací mám možnost porovnání vedení i fungování týmu a odpovědnosti konkrétních lidí. Ze své pozice pak mohu říci, že každý z týmu FCC je nenahraditelný a má zde své důležité místo, bez kterého bychom nebyli kompletní. Fungování týmu jako celku je pro nás stěžejní a je to jedna z hlavních věcí, kterou se snažíme aplikovat i u našich klientů.

 

Co považujete za svou největší profesní výhodu?

Zamyslím-li se nad všemi PR aktivitami, které aktuálně patří do mé pracovní náplně, považuji za svou největší profesní výhodu umění copywritingu a cit pro psaní textů. Někdy svou práci vnímám jako umělecké dílo, kdy papír je skutečně mým plátnem a já se snažím vykreslit to nejlepší, ať už z ničeho nebo z určených bodů, které v daném textu nesmí chybět. Často se mi stává, že někde čtu “prázdné texty”. Jsou to zpravidla sofistikovaná za sebou poskládaná slova, která ve větě nedávají smysl, pouze zaplňují místo. Umět vnímat texty do hloubky je zřejmě to, co mi bylo dáno darem a co vnímám jako svou výhodu na poli PR.

 

Jaké jsou tvé vize a cíle v rámci FCC?

V současné době pracujeme s týmem FCC pro několik zajímavých klientů a zároveň se stále snažíme a pracujeme na vlastním rozvoji. Důležité je neustálé posouvání dále na žebříčku správně nastavených hodnot. Pro mě v rámci firmy pak mezi tyto hodnoty patří důvěra a vlastní zodpovědnost za projekty, možnosti variabilní práce pro různě zaměřené klienty a v neposlední řadě možnost osobního růstu, který považuji za stěžejní bod vedoucí k nejlepším možným výkonům na své pozici v rámci firmy. A nemyslím tím růst pracovní pozice, ale příležitost neustálého vzdělávání a získávání nových pracovních dovedností. Jako součást týmu FCC pak přeji naší firmě další spokojené klienty, kterým společnými silami pomůžeme k úspěchu a vyšší rentabilitě.

 

Co Vás baví v práci i mimo ni?

O tom, co mě baví v práci, jsem se již rozpovídala výše. Mám-li to shrnout jednou větou, je to možnost cítit se na svém místě, a to nejen právě teď, ale i s výhledem do budoucna. Baví mě dělat věci, které mají smysl. Nic z toho bych však nemohla dělat, kdyby vše správně nefungovalo i v mém osobním životě, a vždy tak pro mě na prvním místě bude má rodina, bez níž by mi chyběla ta správná energie pro pracovní součást mého života. Mám to zkrátka nastaveno tak, že pakliže správně hoří rodinný krb, tedy je-li v něm ten, kdo nosí dříví, kdo udržuje oheň a pro koho oheň hoří, je vše v harmonii. Teprve pak mám prostor se plně soustředit a realizovat v práci a vytvářet skutečné hodnoty. Mým velkým koníčkem je vaření a pečení. Své výtvory velmi ráda nabízím své rodině a přátelům, jako poděkování za to, že je mám. Když se nad tím tak zamyslím, tak díky své rodině, přátelům a firmě FCC žiji svůj velký sen.