PR: TREFA DO ČERNÉHO V KOMUNIKACI

PR

Asi každý, kdo se dostal k tomuto článku, již ví, nebo tuší, co se skrývá pod zkratkou PR. Jen pro pořádek – PR je zkratka slov Public Relations, česky tedy vztahy s veřejností. Veřejnost jsou všichni, kdo jsou pro vaši firmu důležití, nejvíce tedy zákazníci, partneři, investoři a v neposlední řadě i zaměstnanci. 

PR je nedílnou součástí komunikace firmy směrem k okolí. 

 

Na začátku všeho je CÍL. 

Cíl specifikuje, čeho svým PR chcete dosáhnout. Cíl musí být měřitelný, tedy správně nastavený a rozdělený na dílčí “mety”. Mezi nejčastější cíle, které může vyřešit kvalitní PR patří:

 

ZNAČKA nebo PRODUKT

  1. Chcete, aby se o vás nebo vašem produktu vědělo, nebo mluvilo. V pozitivním smyslu slova samozřejmě. Zvyšujete tedy povědomí o značce/ produktu. U tohoto cíle si nezapomeňte stanovit, kde se o vaší značce/ produktu má mluvit,  co se má mluvit a kdo o tom má mluvit (tedy také přesně specifikovat svou cílovou skupinu). 
  2. Chcete zvýšit počet poptávek nebo prodeje produktu. Postavit kampaň tak, aby zvedla počet poptávek, protože to je ten správný ukazatel zájmu. Se zájmem se následně obchodně pracuje tak, aby se překlopil v úspěšný prodej (toto už je na vás a vašich obchodnících). 

 

NOVÉ KONTAKTY

Zamířit a zasáhnout. Vzbudit zájem. Získání kontaktů na potencionální nové zákazníky je středobodem aktivit většiny firem. V současné době jsou kontakty získávány hlavně prostřednictvím webových stránek a využívány v on-line prostředí. 

 

ZMĚNA POHLEDU

Změnit pohled okolí na značku nebo produkt, nebo zažehnat problém či špatnou recenzi je jedním z nejtěžších PR cílů. Nedá se proto vyřešit během krátké chvilky. Je to běh na dlouhou trať. Za změnou pohledu ze strany cílové skupiny stojí  dlouhodobá cílená práce.

 

LIDSKÉ ZDROJE

Doba je pro HR složitá a kvalitní zaměstnanci se získávají velmi těžce. Již nestačí standardní inzerce, ale je nutné nábor pojmout komplexně a nejen o pozici, ale i o firmě poskytovat ucelený obrázek. Ke zvýšení počtu uchazečů je tedy vhodné propojit PR s HR marketingem

 

Na dalším místě, nikoliv méně důležitém, je zákazník

Musíte dobře znát svého klasického zákazníka, respektive vašeho ideálního zákazníka. Měli byste vědět proč takový zákazník kupuje zrovna tento produkt, odkud zákazník je, čím je, jak je starý, v jaké je příjmové skupině, případně i jaké má vzdělání. 

Nejčastější formou získávání informací od zákazníka (typu: jaké jsou vaše preference, jaký je váš názor, která média sledujete, co vás zajímá, kde se nejvíce pohybujete v on-line prostředí – sledujete you-tube, čtete blogy, zajímají vás sociální sítě… apod.) jsou on-line formuláře, nebo pak osobní pohovory. Na větší průzkum je dobré si najmout průzkumnou agenturu.

Dva kroky, které jsou odrazovým můstkem k nastavení dobrého PR již znáte. Velmi důležité pro veškerou komunikaci, vč. PR, je nutné stanovit si cíl a určit cílovou skupinu, což je úkol náročný, nicméně nutný. V dalším článku přineseme další dva kroky a pokusíme se nastínit, proč je dobré na PR využívat služby odborníků.

 

Nechcete čekat až bude náš další článek publikován? Napište si o něj. Nebo si s námi domluvte schůzku a pobavíme se o PR vaší firmy. Zastihnete nás na tel: 602 710 206 nebo e-mailu: info@fcconsulting.cz.