PROČ JE LEPŠÍ MÍT NA PR ODBORNÍKA

PR

Váš obraz vůči vnějšímu světu je pro Vaši firmu stěžejní. Ovlivňuje to jak obchod, tak personální stránku společnosti (ať už nábor, či udržení kvalitního zaměstnance). V minulém článku PR: TREFA DO ČERNÉHO V KOMUNIKACI  jsme zmínili dva první kroky vedoucí k nastavení správného PR. V tomto článku máme pro vás další dva:

 

Bez monitoringu to nejde …

Máte stanovený cíl a znáte svou cílovou skupinu. Je čas na mediální monitoring. Je potřeba podívat se na to, jak si v současné chvíli v médiích a u veřejnosti stojíte:

  • jak se o vašem oboru hovoří?
  • hovoří se o vás, či o vašem oboru spíše pozitivně nebo negativně?
  • jak vycházíte v porovnání s konkurencí?
  • kolik klientů již přišlo do kontaktu s Vaší značkou?
  • kde se nejvíce o vašem oboru hovoří, resp. která média se jim věnují nejvíce

 

Monitoring si můžete buď předplatit a tím získáte vstup do databáze mediálních výstupů. Analýzu si pak zpracováváte sami, což je dosti časově náročné. Nebo si analýzu můžete u společností poskytujících mediální monitoring (např. NEWTON Media, Monitora Media) objednat. Je však nutné pro tuto analýzu stanovit přesné podklady a klíčová slova, aby byla náležitě vypovídající. 

 

… bez strategie také ne

Jakmile máte přehled o tom jaké máte cíle, kdo je váš zákazník a kde a jak se o vás hovoří, máte podklady pro přípravu strategie. V tuto chvíli je potřeba si pevně stanovit směr a obrázek dalšího postupu. Ze všech podkladů by mělo vzejít sdělení, které chcete komunikovat dále. Je třeba volit srozumitelnou řeč, vhodnou pro vaše cílové zákazníky. Zvolit správná média a komunikační kanály, které k tomu využijete. Je vhodné také využít již existující mediální vyjádření z vašeho oboru a náležitě je komentovat, informace rozšiřovat či doplňovat. 

Každá, i tato, strategie by měla končit plánem a časovým harmonogramem. Jedině tak je možné úspěšnost strategie vyhodnocovat a v průběhu času případně upravovat nebo měnit. 

 

SVĚŘTE SVÉ PR DO RUKOU ODBORNÍKŮ

Budování a udržování dobré image vaší firmy je velmi důležité. Dobré PR totiž nejen značku prezentuje, ale i chrání. Vyžaduje to čas, znalosti, energii a kreativitu. PR není reklama. PR jsou vztahy, dobré vztahy s veřejností a s médii, které image firmy prezentují směrem k veřejnosti.

Jednotlivé postupy u správně postaveného PR musí do sebe zapadat a být stanoveny precizně a přesně. V opačném případě to nemůže a nepřinese požadovaný výsledek.

 

Odborník na PR má know-how, má kontakty s médii, umí připravovat monitoring i strategii, doporučí vhodné cíle, poskytne odborníky na tvorbu obsahu a sdělení, má kreativce, grafiky, specialisty na on-line komunikaci, atd….  Odborník na PR ukáže veřejnosti takovou image firmy, která zanechá požadovanou stopu směřující k danému cíli. 

 

Jsme specialisté na PR, domluvte si s námi schůzku a pobavíme se o PR vaší firmy. Zastihnete nás na tel: 602 710 206 nebo e-mailu: info@fcconsulting.cz.