Co vidíme pod 11 písmeny jednoho slova?

Outsourcing

OVLÁDÁME ON-LINE prostředí, nepostradatelnou součást obchodního života. Kampaně, webové stránky, Google Analytics, Google Ads, Sklik, Facebook Ads, Linked-in Ads, Instagram Ads, Messenger, WhatsUp, chatboti, články, videa, podcasty a mnohem více je třeba, aby vaše firma byla viditelná pro současný moderní svět. Kdo není vidět na internetu jako by nebyl. KDYKOLIV být vidět, být dohledatelný, být kontaktovatelný být on-line, je pro váš obchod stěžejní.

UPRAVUJEME webové stránky. Revize webových stránek, návrh úprav nebo doporučení na vytvoření nových modernějších, uživatelsky příjemnějších (UX design) a odpovídajících legislativě (např. požadavků GDPR) je jednou z našich specializací. Vyslechneme si představu klienta, diskutujeme o jejich účelu, smyslu a požadovaných výstupech. Navrhneme vizualizaci, textaci, fotografie i formuláře. Nezapomínáme na online optimalizaci a datovou analytiku. Po odsouhlasení změnu dle domluvy kompletně realizujeme.

TVOŘÍME značky, tvoříme BRAND. To jak se firma prezentuje vůči svému okolí rozhoduje o jejich zakázkách a klientech. Navrhujeme vizuální vzhled společností, tak aby odpovídal jejich zaměření, jejich firemnímu příběhu, aby “bouchl” do očí, aby zaujal, aby vzbudil zvědavost a přivedl klienta k firmě. Laicky řečeno, sladíme vaší firmu od hlavičkového papíru přes propisky, po roll-upy či marketingová “dávátka”. Pomůžeme vám, aby vás bylo vidět a slyšet.

SPRAVUJEME sociální sítě. Sociální sítě jsou v současné době velmi významným komunikačním prostředkem mezi firmou a klientem. Staráme se o přípravu vhodného profilu na Facebooku, Instagramu, YouTube i dalších soc. sítích a pravidelně, po konzultaci s klientem, jeho profil aktualizujeme. Každý “post” (publikace) je naplánovaný a má požadovanou strukturu a schválený obsah.

ODHALUJEME slabiny vašeho projektu. Jedním z prvních kroků při outsoursingu je analýza stávajícího stavu, od které se odvíjí následné kroky směřující k nápravě stavu, návrhům nových řešení nebo změn. Laicky řečeno, promluvíme si s odpovědnými osobami, uděláme si obrázek o dosavadním průběhu, podíváme se na web a veřejně dostupné informace, nastavíme strategii a navrhneme nové cíle, včetně termínu splnění.

UMÍME poradit jak přistupovat k jednotlivým generacím. Generace X/Y/Z a jejich charakteristika je velmi současné téma. Každá z generací vyžaduje jiný přístup, jiná média, jiné texty, jiná videa či influencery. Všechny generace jsou jedinečné a všechny vyžadují jinou komunikaci, ať už v marketingu či HR marketingu.

REALIZUJEME mediální kampaně. Mediální kampaň začíná u přípravy marketingové strategie a mediálního plánu. Opět tedy záleží na představách klienta, na správném pochopení potřeb, zaměření a důkladnému zpracování návrhů a plánů. Správně vedená mediální kampaň se i v jejím průběhu upravuje a přizpůsobuje se jejímu průběžnému vyhodnocení.

CÍLÍME na cílové skupiny. Identifikace cílové skupiny je základem většiny procesů, o kterých zde píšeme. Nelze požadovaný výstup směřovat na všechny kategorie klientů. Každá firma má svou vlastní klientelu, na kterou kampaně, webové stránky, projekty atd. musí být zacíleny. Pokud jsou zacíleny chybně, nic nepřinese kýžený výsledek.

IDENTIFIKUJEME proč váš web není viditelný ve vyhledávačích. Základem tohoto procesu je analýza vašeho webu. Ta totiž odhalí proč vaši webovou stránku vyhledávače nevidí. Na základě analýzy odstraníme technické chyby, zvýšíme rychlost, přizpůsobivost a návštěvnost vašich stránek, upravíme jejich obsah, propojíme je se sociálními médii, nastavíme měřící značky a nastavíme SEO. Jinak řečeno, uděláme vás viditelnými…

NASTAVÍME vhodný příběh pro váš HR marketing. Hledáte zaměstnance a nemůžete je nalézt? Dnešní zaměstnanec se musí s vaší firmou ztotožnit, chce slyšet příběh značky, dívá se na reputaci firmy, firemní kulturu, přístup k zaměstnancům či sociální odpovědnost firmy. Vzbuďte pozornost!

GARANTUJEME SPOKOJENOST! Služby poskytujeme na vysoké úrovni a vždy dle přesně specifikovaných požadavků klienta. Součástí výstupu je analýza, návrh kroků, časový plán, rozpočet a vyhodnocení spolupráce. Přemýšlíme a pracujeme kreativně, inovativně a se zápalem pro věc. Máme specialisty ze všech potřebných oborů, orientujeme se v online prostředí i marketingu.