Ja Váš marketingový cíl na rok 2019 smart?

Již máte stanovené své marketingové plány na příští rok? Rok 2018 se blíží ke konci a jako správný obchodník byste tento krok již měli mít naplánovaný. Nesmí to však být střelba slepými náboji do neoznačeného terče. Kde není konkrétní cíl, tam není vůle. Čím více vyspecifikovaný cíl máte stanovený, tím realističtější jsou dílčí kroky k jeho dosažení a tím je vyšší šance jeho dosažení.

Je vaším cílem pro příští rok získat více zákazníků, uvést na trh nový produkt, získat více sledujících klientů na sociálních sítích, zvýšit povědomí o značce či nabrat nové zaměstnance?

Je rozumné stanovit si jeden opravdu dobře naplánovaný cíl. Pokud si stanovíte více cílů, je cesta k nim rozmělněná do různých směrů. Lze to připodobnit přísloví: “Mnoho zajíců, myslivcova smrt”. Ať se již jedná o myslivce nebo o Vás, je velmi pravděpodobné, že ani jednoho cíle nedosáhnete, nebo ne s takovým výsledkem, který očekáváte. Zklamání a rozčarování z cíle, kterého jste nedosáhli, pak komplikuje stanovení cíle na další rok, bere Vám chuť a vůli.

 

Jednou z metod jak stanovit cíl, který má velkou šanci na úspěšné dosažení je metoda SMART.

Specific – specifický
Cíl by měl být konkrétní a co nejvíce detailně specifikovaný. Splnění hlavního cíle ulehčí, pokud je rozdělen na dílčí úkoly s přesným zadáním a termínem. Každý dílčí cíl odškrtnutý jako splněný vás motivuje ke splnění dalšího až ke splnění cíle celkového. Ptejte se a odpovídejte si na otázky Kdo? Co? Kdy? Kde? Který? Proč?
Př. Získat nové klienty. x Získáme 150 klientů prostřednictvím kampaně na Facebooku a Linked-In.

Measurable – měřitelný
Jak zjistíte, že jste svůj cíl splnili, pokud ho nemůžete změřit? Stanovte si způsob měření a cílovou hodnotu.
Př: Získat nové klienty. x Získat o 20% více klientů oproti roku 2018.

Achievable – dosažitelný
Cíl musí být výzvou, musí vás rozvíjet, poučit, posunout dál. Musí být pro Vás, firmu i Vaše zaměstnance motivační. Lehké úkoly, na které máte všechny vědomosti a prostředky, nejsou dostatečně motivační. Úkoly, které nutí ke změně způsobu myšlení, zavedení nových technologií nebo novým aktivitám lákají mnohem více a nutí přijmout výzvu a jít za cílem.
Př. Zvýšit prodej našeho produktu o 3% oproti loňskému roku. x Proniknout do oblasti on-line marketingu, kampaní na sociálních sítích a automatického e-mailingu a prostřednictvím těchto nástrojů získat 10% nárůst prodeje našeho produktu.

Realistic – realistický
Cíl musí odpovídat Vašim zdrojům a technickým možnostem. Nelze dosáhnout významně vyššího cíle za předpokladu, že na něj uvolníte stejné zdroje (ať už finanční či lidské) a technické nástroje. Ani stroj nevyrobí více, než je jeho kapacita.
Př. Se stejným počtem zaměstnanců a strojů zvýším výrobu o 3%. x Abychom zvýšili výrobu o 10% oproti loňskému roku, investujeme do nákupu 3 nových automatických strojů a do náboru 1 zaměstnance, který bude za jejich obsluhu zodpovědný.

Timely – omezený termínem
Bez dosažitelného termínu to nejde. A opět musí být motivační a trochu náročný. Termín je totiž nejen ta cílová páska, kdy se zhodnotí, jak bylo cíle dosaženo, ale i psychologický motor. Příliš daleký termín nás nutí úkoly odkládat, příliš blízký termín nás dostává do stresu. Zlatá střední cesta, pokud je reálná a dosažitelná, je správná.
Př. V roce 2019 přijmeme 8 nových zaměstnanců. x Do konce března 2019 přijmeme 5 zaměstnanců do výroby a do konce června 2019 dalších 3 zaměstnance na administrativu.

 

Stanovte si svůj cíl a zkontrolujte si, zda splňuje pravidla SMART. Když se vrátíme k našemu myslivci a spoustě zajíců. Na základě zkušeností z předchozích let myslivec ví, že na lov půjde s dalšími myslivci a psy. Jejich množství se bude odvíjet od předpokládaného počtu zajíců a stanoveného cíle. Vycházejte z dat z minulého období a udělejte si svou vlastní analýzu – podívejte se na to, co vám v předchozím roce fungovalo, kde jste firmu/produkt prezentovali, jak jste využívali sociální sítě, on-line marketing či reklamu. Díky této analýze přijdete na to, co naopak nefungovalo. Všechny tyto informace jsou cenné a můžete na nich vystavět svůj SMART cíl na rok 2019.