Instant messaging? Chatboti?

Víte, že 56% lidí preferuje psaní zpráv před telefonováním? Víte, že průměrný uživatel pošle 67 zpráv denně a stráví jejich psaním přibližně 23 hodin týdně? Víte, že na přečtení zprávy stačí uživateli 5 sekund a méně? A nakonec… víte, že 80% podnikatelů využívá psaní zpráv pro své obchodní účely?

 

INSTANT MESSAGING

Ze všech těchto čísel vyplývá, že nastala doba, kdy většina lidí chce komunikovat výhradně prostřednictvím zpráv, považují to za atraktivní a rychlé. Nejsou to však již e-maily a SMS co pro svou komunikaci volí, ale tzv. Instant Messaging. E-mail a SMS jsou nástroje pro jednostranné zasílání zpráv a způsobují prodlevu v odpovědi, případně vyžadují telefonát či jinou akci. Dnešní netrpělivá a uspěchaná doba proto tomuto stylu komunikace již mnoho nefandí.

Instant Messaging je oproti tomu rychlý, zajišťuje okamžitou oboustrannou komunikaci a probíhá v reálném čase. Tento způsob komunikace umožňují aplikace jako je WhatsUp, Facebook Messenger, Skype a nově se zapojuje i Instagram. Jsou stále více populární nejen v soukromých konverzacích, ale i v obchodních záležitostech. Stěžejní pro využívání Instant Messagingu ve vašem obchodě je mít kvalifikovanou pracovní sílu, která bude k dispozici, aby na všechny dotazy klientů uměla odpovědět a pružně jejich požadavky a dotazy řešila. Jde o komunikaci, která nahrazuje telefonování. Klient by se své reakce měl tedy dočkat v krátkém časovém úseku, ideálně “živě” konverzovat.

 

CHATBOT

Ve chvíli, kdy zrovna není k dispozici pracovník, který by živé konverzace s klienty vedl, přichází na řadu chatbot. Chatbot je vlastně robot, který dle nastaveného algoritmu zajišťuje automatickou odpověď na otázku klienta, respektive simuluje konverzaci. Vzhledem k tomu, že jeho nastavení stále nedokáže nahradit kvalitního operátora, je využíván hlavně k základní komunikaci – odpoví na běžný dotaz, dohledá objednávku apod.

Je zjištěno, že 80% dotazů směřujících k firmám se dotýká 20% témat. Spuštění chatbota proto znamená provést hloubkovou analýzu  a shromáždění všech minulých otázek a potřeb klientů, stížností a pochval atd. a také predikci otázek budoucích. Všechny informace, které máte k dispozici můžete využít pro řádné fungování chatbota, udržení stávajících klientů a získání klientů nových. Chatbot by měl být také přizpůsoben tomu pro jakou cílovou skupinu je určený, resp. pro vaše cílové klienty.

Chatboti nemusí být nutně využíváni pouze jako zákaznická podpora, ale také např. ke sběru dat s následným využitím v marketingu nebo jako prodejní kanál.

Všechny tyto nástroje jdou s dobou, ale vyžadují správné nastavení, kterému předcházejí analýzy a průzkumy. First Choice Consulting se specializuje na poradenství a zavádění moderních on-line nástrojů. Promluvme si o vašich obchodních záměrech, provedeme analýzu a uděláme z vás moderní on-line firmu.

Pro všechny stávající i nové klienty jsme k dispozici na telefonním čísle 602 710 206, na e-mailu info@fcconsulting.cz nebo na messengeru na našich facebookových stránkách.