5 důvodů pro outsourcing

outsourcing

Outsourcing se dá volně přeložit jako využití zdroje “z venku”, neboli externího zdroje. Podívejte se na 5 důvodů proč je dobré outsourcing využívat, nebo aspoň na začátek, vyzkoušet. Kvalitní outsourcing totiž, dle našeho názoru, může být pro firmu pouze výhodou.

Chybějící specialisté

Mnoho firem postrádá ve firmě specialisty na určitou oblast. Oblast, kterou potřebuje ke svému působení, nemá s ní zkušenosti, nemá tedy know-how. Trápí se a lepí tuto oblast prozatimními řešeními, které si většinou vyhledá na internetu, nebo si přes internet pořídí “zázračný balíček”, který by to měl prakticky sám vyřešit.
Tato řešení většinou nejsou funkční, výsledky ani z poloviny nenaplňují očekávání, očekávaný výsledek se nedostaví. Jsou zklamáním a ukousnou si z finančního rozpočtu firmy částku, která by mohla být využita mnohem efektivněji.

Lidské zdroje

Ne každá firma potřebuje nebo chce rozšiřovat svůj tým o specialisty. Co si budeme nalhávat, oblastí, na které by se ve firmě hodil specialista, bývá ve firmě až až. Náklady na lidské zdroje jsou však dosti vysoké a ne vždy je pro tyto zaměstnance plnohodnotné dlouhodobé využití. A pak, jsou projekty a oblasti, kde jen jeden zaměstnanec nestačí.

Specialisté (z jiného úhlu pohledu)

Firma poskytující outsourcovanou službu se na tuto službu zaměřuje, tzn. má s ní již zkušenosti, má tým lidí / specialistů / profesionálů, kteří ví co dělají, umí službu zajistit, poskytnout přesně to co si se zákazníkem domluví. O znalostech a zkušenostech hovoří reference, které si většina firem vyžádá od svých bývalých zákazníků. Není totiž cennější názor, než názor někoho kdo již služby využil. Pokud má tato firmy opravdové specialisty, zajistí tak mnohem vyšší kvalitu služby.

Měřitelnost

Outsourcing se vztahuje obvykle na službu, zajištění procesu, projektu nebo činnosti. Všechny tyto cíle jsou měřitelné, tzn. jednoduše se nastaví očekávání, v průběhu se měří, případně se upravují a adaptují na nové podmínky a nakonec se vyhodnocují. Na tyto cíle jsou uzavřeny smlouvy a finanční ohodnocení. Firma má od začátku jasná očekávání, a proto také na konci čeká konkrétní výstup.

Přenesená odpovědnost

Správným nastavením cílů a očekávání a uzavřením smlouvy se přenese zodpovědnost za službu na poskytovatele. Jde tedy o velkou úlevu, protože pokud je vše správně nastaveno, přechází zodpovědnost na poskytovatele a až do dokončení projektu se firma nemusí o projekt starat, pouze si nechá reportovat a může připomínkovat výsledky. Na poskytovateli pak je, aby důvěru, kterou si nastavíte nezklamal a tím si nepošlapal své pracně tvořené jméno na trhu.

Pokud se týká outsourcingu, u nás jste na té správné adrese. Jsme klíčem k řešení vašich projektů. Umíme to. Máme specialisty a zodpovědnosti se nebojíme. Zastihnete nás na tel: 602 710 206 nebo e-mailu: info@fcconsulting.cz.